skip to Main Content

PRESERVED FOOD SPECIALTY CO.,LTD.

ผู้นำในการผลิตอาหารอบแห้งแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายของบริษัท ทั้งกระบวนการ
ฟรีสดราย สเปรย์ดราย แอร์ดราย ดรัมดราย การสกัดเข้มข้น และแช่แข็ง
รวมทั้งกำลังการผลิตที่มีมาก ทำให้บริษัทสามารถรองรับการผลิตได้เป็น
จำนวนมากอีกทั้งพันธมิตรทางการค้า บริษัทในเครือ รวมถึงบุคลากรที่บริษัทมี
ยังเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้บริษัท ก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำ
ในการผลิตอาหารอบแห้งแบบครบวงจร

Back To Top