skip to Main Content

UCC K2 Co.,Ltd

บริษัท ยูซีซี เคทู จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟแบบครบวงจร โดยเป็นทั้งผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเมล็ดกาแฟ เครื่องทำกาแฟทุกประเภท อุปกรณ์และวัตถุดิบการอบรมให้ความรู้ การบริการหลังการขาย พร้อมกับให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ

Back To Top