skip to Main Content

i-CREAM SOLUTIONS CO.,LTD

i-Cream Solutions เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอศกรีมและเจลาโต้ เป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจไอศกรีมในเมืองไทย อีกทั้งบริษัทยังจัดจำหน่าย อุปกรณ์และวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพมากมาย เหมาะสำหรับธุรกิจเจลาโต้และไอศกรีมทุกขนาด นโยบาย บริษัท เน้นในการดูแลและให้บริการลูกค้าแบบ ครบวงจร โดย ผลิตภัณท์และบริการที่เหมาะกับขนาดธุรกิจของลูกค้าเอง เช่น การจัดฝึกอบรม, บริการซ่อมบำรุง, การให้ความรู้,คำปรึกษา และคำแนะนำต่างๆความมุ่งหวังของเรา คือการช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในธุรกิจ เจลาโต้ และไอศกรีม ทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย และนำเข้าสินค้าจากอิตาลี “ความสำเร็จของท่าน คือ ภารกิจของเรา”

Back To Top