skip to Main Content

AMBER BAKE CO.,LTD.

บริษัท แอมเบอร์ เบค จำกัด เป็นผู้จำหน่ายเครื่องทำขนมอบประเภทต่างๆ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งสำเร็จรูปและบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ในการประกอบการค้าร่วมกัน รวมถึงการจำหน่ายร้านค้าในรูปแบบแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่สนใจนำผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทไปประกอบเป็นอาชีพหลัก โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารทั้งคาวและหวาน และธุรกิจประเภทโรงแรม และขายส่งสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

Back To Top