skip to Main Content

HICON NEW WORLD CO.,LTD.

เครื่องทำน้ำแข็ง Hicon New World เราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องทำน้ำแข็ง ออกแบบมาเพื่อสำหรับครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ บาร์ โรงแรม รวมไปถึงองค์กรต่างๆ ที่ต้องการมีน้ำแข็งสะอาดใช้เอง และมองหาในเรื่องความคุ้มค่าเป็นสำคัญ

Back To Top