skip to Main Content
02-861-4013 info@kavinintertrade.co.th

การแข่งขัน

TNBC (Thailand National Barista Championship)

การแข่งขันกาแฟระดับประเทศที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี การแข่งขันจะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมความเป็นเลิศในวงการกาแฟไทย และพัฒนาอาชีพบาริสต้า เป็นการแข่งทำเครื่องดื่มด้วยกันทั้งหมด 3 เมนู (เมนูละ 4 แก้ว) ได้แก่ Espresso, Milk Beverage และ Signature Beverage ภายใน 15 นาที

TNBrC (Thailand National Brewers Cup Championship)

เป็นการแข่งชงกาแฟด้วยวิธีการดริป โดยจะแบ่งรอบการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

  1. Compulsory Round เป็นการ Drip Coffee ด้วยเมล็ดกาแฟคั่ว ที่สนามแข่งขันจัดให้(บังคับใช้) ซึ่งมีเวลาเตรียมอุปกรณ์ 7 นาที และเวลาในการ Drip Coffee 8 นาที และต้องทำทั้งหมด 3 เสิร์ฟ ในรอบ Compulsory Round นี้ จะไม่มีกกรรมการนั่งดู แต่จะอยู่ในห้อง เพื่อรอให้เจ้าหน้าของสนามแข่ง นำกาแฟที่ผู้เข้าแข่งขัน เข้าไปเสิร์ฟในห้อง และชิมเพื่อให้คะแนน
  2. Open Service รอบนี้ผู้แข่งขันใช้กาแฟของตนเองในการนำเสนอ และสกัดพร้อมเสิร์ฟให้กรรมการด้วยตนเองบนเวทีแข่งขัน โดยมีเวลา 10 นาที ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 6 ท่าน จากการคำนวนคะแนนทั้ง 2 รอบการแข่งขัน จะเข้ารอบไปแข่งขันกันรอบ Final

TNCRC (Thailand National Coffee Roasting Championship

เป็นการแข่งทักษะการคั่วกาแฟ โดยจะจัดการแข่งคั่วกาแฟออกเป็นดังนี้

  1. แข่งคั่วกาแฟ Single (ใช้สารกาแฟ 1 แหล่ง)
  2. แข่งคั่วกาแฟ Blend เป็นการใช้สารกาแฟ 3 แหล่ง มาคั่วแข่ง อาจจะเบลนก่อนคั่ว หรือคั่วเสร็จแล้วค่อยนำมาเบลน ก็ได้ แล้วแต่ผู้เข้าแข่นขันจะเลือก
  3. การคัดสาร (green grading) เป็นการคัดขนาดของตัวสาร และ Defect

ผู้ที่คั่วกาแฟทั้ง 2 แบบ ออกมาแล้ว กรรมการชิม ด้วยวิธีการ Cupping มีคะแนนรวมของรสชาติออกมาดีที่สุด และรวมคะแนนจากการคัดสาร ออกมาได้คะแนนสูงที่สุด จะเป็นผู้ชนะ

TNCTC (Thailand National Cup Tasters Championship)

เป็นการแข่งใช้ความสามารถในการชิมรสชาติกาแฟ โดยจะจัดกาแฟด้วยกันทั้งหมด 8 ชุด (ชุดละ 3 แก้ว) ให้ผู้เข้าแข่งขันชิมกาแฟทั้ง 3 แก้วนี้เพื่อหาว่ากาแฟแก้วไหนที่มีรสชาติไม่เหมือนกัน แล้วจับแยกออก ชิมแบบนี้ทั้ง 8 ชุด

Workshop

Bakery & Ice Cream

Back To Top