skip to Main Content

DOI NAN COFFEE FRAM

โรงคั่วกาแฟ น.น่าน Lab & Roastery เราเป็นโรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟและ Lab Process กาแฟในจังหวัดน่านและทำงานกับเกษตรกรในหลายพื้นที่ของน่าน โดยปีที่ผ่านมาเราคว้ารางวัลการแข่งคั่วกาแฟ Diedrich รางวัลชมเชย

และรางวัลการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทยทั้งสองเวที

#อันดับ3 Natural Process ประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 Thai Specialty Coffee Awards 2022 กาแฟจากบ้านห้วยขวาก 89.64 คะแนน

#อันดับ3 Natural Process ประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 Thai Specialty Coffee Awards 2021 กาแฟจากบ้านห้วยโทน 85.58 คะแนน

#อันดับ 12 Natural Process ประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2564 Thai Coffee Excellence 2021

กาแฟจากบ้านสันเจริญ 82.58 คะแนน  อยากให้ได้ลองกาแฟจากโรงคั้่วเราครับ

Back To Top