skip to Main Content

M.A.IMPORTIER CO.,LTD.

ช็อกโกแลตแบรนด์ Marou Chocolate จากประเทศเวียดนาม เป็นคราฟท์ช็อกโกแลตที่ผลิตโดยกรรมวิธีทางธรรมชาติ เป็นการทำด้วยมือ และผลิตกึ่ง made to order ไม่เน้นผลิตจำนวนมาก จึงทำให้สินค้ายังสดใหม่เสมอ ตัวช็อกโกแลตทำจากเมล็ดโกโก้ที่ปลูกโดยวิธีการธรรมชาติ ซึ่งผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเด่นๆ ได้แก่ Single Origin 6 จังหวัด และยังมี Origin Plus
ที่เป็นการนำเอา Single Origin จากแต่ละจังหวัดมาเบลนด์รสชาติที่หลากหลายเข้าไป ดังนั้น Marou Chocolate
จึงมอบช็อกโกแลตที่รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม หลายหลาย ทานได้อร่อยแล้วยังสนุกอีกด้วย

Back To Top