skip to Main Content

COLDCULTURE CO., LTD.

บริษัท Coldculture เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไอศกรีม แบรนด์ Molto ทั้งนี้ยังรับผลิตไอศกรีมให้กับผู้ค้า SME รายย่อย สามารถสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองโดยเริ่มต้นตั้งแต่ 128 ถ้วย ไปจนถึงหลายพันถ้วย ตลอดละยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมา 

Back To Top