skip to Main Content

OUL THAILAND

“อวล”

กาแฟจากบ้านป๊อก แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เกิดขึ้นจากความตั้งใจคนสอง generation ที่มีความรักในกาแฟ เมล็ดกาแฟที่ปลูกและ process ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ส่งต่อมาเพื่อคั่วอย่างพิถีพิถัน โดยใช้โปรไฟล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ  “อวล”

Back To Top