skip to Main Content

Global warming is making coffee more expensive.

🌍🌱 โลกร้อน กำลังทำให้กาแฟแพงขึ้น 🌱🌍

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อชีวิตของเราทุกคน แม้ว่ามันจะไม่ได้ถูกพูดถึงบ่อย ๆ
แต่ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนกำลังรุนแรงขึ้นทุกวัน ซึ่งจะมีผลกับกาแฟ เครื่องดื่มที่เราทุกคนโปรดปราน

วารสารวิทยาศาสตร์ Plos One ได้นำเสนอผลการวิจัยจากทีมวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Zurich ที่ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อกระบวนการเพาะปลูกเมล็ดกาแฟ โดยเฉพาะกาแฟพันธุ์ Arabica
ที่ปลูกอย่างแพร่หลาย สรุปได้ว่า มันจะมีผลกระทบที่ไม่ดีต่อการปลูกกาแฟพันธุ์ Arabica ทำให้ราคากาแฟในแก้วที่เราถืออยู่นั้นเพิ่มสูงขึ้นไม่มากก็น้อย ☕🔥

เมื่อพูดถึงผลกระทบต่อการเพาะปลูกกาแฟจากภาวะโลกร้อนโดยตรงได้แก่ ประเทศบราซิล 🇧🇷
และภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้ 🌏 อย่างเช่น ประเทศเวียดนาม 🇻🇳 และประเทศอินโดนีเซีย 🇮🇩 ซึ่งในปี 2050 กาแฟพันธุ์ Arabica อาจจะต้องการการดูแลแบบพิเศษเนื่องจากปัญหาในการปลูกที่ยากขึ้น จึงทำให้ผลลิตน้อยลง ☕🌎

สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ที่เคยปลูกกาแฟอยู่แล้วนั้น อาจต้องพิจารณาเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น ๆ เนื่องจากต้นทุนในการปลูกกาแฟที่สูงขึ้น แต่กลับได้ผลผลิตที่น้อยลง
🌿🌾 หรือแก้ปัญหาโดยการปลูกกาแฟสายพันธุ์ Robusta ที่ทนต่อสภาวะอากาศ แต่มีคุณภาพต่ำกว่าแทน 🌡️🌱

พูดถึงร้านกาแฟชื่อดังอย่าง Starbucks ☕ ก็ทราบถึงปัญหานี้ ในปัจจุบัน Starbucks ได้แก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์กาแฟให้ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และรับซื้อเมล็ดกาแฟในราคาที่ดีจากเกษตรกร ☕🌿

ถึงแม้ว่าร้านกาแฟแบรนด์ใหญ่ ๆ จะตื่นตัวในการแก้ไขปัญหามากขึ้น แต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้น เพราะราคากาแฟกลับพุ่งสูงขึ้นทุกวัน

โดยเมื่อปลายปี 2021 ราคาเมล็ดกาแฟได้พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการในรอบ 10 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว☕📈

การที่จะตรึงราคากาแฟนั้นก็ยากมากเช่นกัน เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น การปลูกกาแฟที่มีปัญหามากขึ้นกับสภาพอากาศ ส่งผลให้จำนวนการปลูกกาแฟไม่เพียงพออาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนทั้งโลกที่รักกาแฟที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นในการซื้อกาแฟ 1 แก้ว ☕🌏

เรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ และสำคัญต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นคนที่บริโภคกาแฟเป็นประจำ ไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
พวกเราจึงต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบที่ตามมาภายหลังกันนะคะ

มาร่วมคุย พบปะกับผู้ทำธุรกิจเมล็ดพันธุ์กาแฟ นักวิจัยและโรงคั่วได้ในงาน ASEAN Café Show 2023 ในวันที่ 26-29 ตุลาคม 2023 ที่ BITEC กันเถอะ! ☕🌏

Back To Top