skip to Main Content

ด้วยประสบการณ์และใส่ใจของผู้จัดงานตลอดเวลา 14 ปีที่ผ่านมา ผู้จัดได้เล็งเห็นว่าการจัดควบคู่ไปกับงานแสดงสินค้าในหมวดเบเกอรี่และไอศครีมเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยต่อยอดให้แก่ทั้งสองธุรกิจได้ ทำให้งานนี้เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจคาเฟ่และผู้ที่มีความสนใจในอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟและเบเกอรี่อีกด้วย

 

แพลตฟอร์มสำหรับการขยายตลาด/ ธุรกิจกาแฟ เบเกอรี่และไอศกรีม
งานแสดงเดียวที่รวม 3 กลุ่มธุรกิจกาแฟ เบเกอรี่ และไอศกรีม ไว้ในที่เดียวกันแบบครบวงจร


เพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจ

– เชื่อมต่อกลุ่มเป้าหมาย/ คู่ค้าคนสำคัญกว่า 80,000 รายชื่อ ในกลุ่มร้านกาแฟ เบเกอรี่ ไอศกรีม ทั่วประเทศ , กลุ่ม Chain ร้านกาแฟ เบเกอรี่ ไอศกรีม และกลุ่ม Supermarket และ Modern trade ที่จะเชิญมาพบท่านตลอด 4 วัน
– โปรแกรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) เวทีนัดเจรจาธุรกิจ/ ผู้ประกอบการที่ท่านต้องการพบ

Visitor Profile

ความสนใจด้านกาแฟและเครื่องดื่ม
อุปกรณ์ชงกาแฟ ชาและเครื่องดื่ม 32.91%
เมล็ดกาแฟและส่วนผสม 22.44%
บรรจุภัณฑ์ / ภาชนะ 15.86%
การทำงาน / ซอฟต์แวร์ / ระบบขายหน้าร้าน 9.18%
อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้ 7.77%
อาหารแช่แข็ง 5.34%
อุปกรณ์ทำความสะอาด 3.55%
อื่นๆ 2.95%
ความสนใจด้านเบเกอรี่
อุปกรณ์สำหรับอบ 31%
โซลูชันบรรจุภัณฑ์เบเกอรี่ 19%
ส่วนผสมเบเกอรี่และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 17%
การผลิตเบเกอรี่ 13%
แฟรนไชส์ ​​10%
เชิงพาณิชย์/โฮมเมด เบเกอรี่ 7%
อื่นๆ 2%
ความสนใจด้านไอศครีม
อุปกรณ์การผลิตไอศครีม 52%
บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ และการแปรรูป 23%
สารปรุงแต่งสี/กลิ่นรส 22%
อื่นๆ 2%

สนใจเข้าร่วมงานแสดง

  Book a Stand: Rate &  Stand Registration

  • Minimum 18 sq.m. Exhibitor must order carpet in your booth.
  • Extra equipment i.e, lightning, furniture and utilities are responded by exhibitor.

  CO-EXHIBITORS 1,000 USD
  CORNER CHARGE 10% OF TOTAL SPACE.

  • 1 x White back and side wall 2.50 m. height
  • 1 x Fascia board with company name and booth number
  • 1 x Reception desk
  • 2 x Chairs
  • 1 x Waste paper basket
  • 2 x Tube lamp 18 w. LED
  • 1 x Socket 5 Amp. 220 V. (not for lighting)
  • Carpet

  CO-EXHIBITORS 1,000 USD
  CORNER CHARGE 10% OF TOTAL SPACE.

  • 1 x White back and side wall 2.50 m. height
  • 1 x Fascia board with company name and booth number
  • 1 x Reception desk
  • 2 x Chairs
  • 1 x Waste paper basket
  • 2 x Tube lamp 18 w. LED
  • 1 x Socket 5 Amp. 220 V. (not for lighting)
  • 2 x Wall Shelf
  • 1 x Country’s flag
  • 1 x Cabinet
  • Carpet

  CO-EXHIBITORS 1,000 USD
  CORNER CHARGE 10% OF TOTAL SPACE.

  Floor Plan

  Exhibiting Terms & Conditions

  1. ไม่อนุญาติให้มีการแบ่งพื้นที่คูหาหรือโอน/มอบหมาย/เช่าช่วงต่อไปให้ผู้อื่นได้ หากตรวจพบผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปิดคูหาของท่านและจะมีผลต่อการพิจารณาให้เข้าร่วมงานในครั้งต่อไป
  2. กรุณาติดป้ายแสดงชื่อกิจการ (ตรงกับชื่อที่แจ้งในใบสมัคร) และหมายเลขคูหาอย่างชัดเจน
  3. ผู้ร่วมแสดงต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของท่าน รวมทั้งสินค้าที่ท่านนำมาแสดง เราขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมงานทำประกันสินค้าของตนไว้ระหว่างวันเวลาแสดง
  4. ท่านจำเป็นต้องจัดหาเจ้าหน้าที่อยู่ประจำคูหาตลอดงานและเปิด–ปิดคูหาตามเวลาที่กำหนด กรุณาจัดสินค้าให้เรียบร้อยก่อนงานเปิดอย่างน้อย 30 นาที และออกจากอาคารแสดงภายในเวลาที่กำหนดหลังจากงานแสดงปิดลง
  5. สามารถติดป้าย / สติ๊กเกอร์/ โปสเตอร์ด้วยวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่พื้นผิวผนังคูหา เฉพาะในบริเวณคูหาของตนเอง หรือบนป้ายโฆษณาที่ผู้จัดงานทำขึ้นเท่านั้น งดการแจกใบปลิว บัตรเชิญ มาสค๊อท ฯลฯ บริเวณทางเดินและทางเข้า – ออก หรือนอกคูหาจัดแสดง
  6. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งระงับกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือขอยกเลิกการสาธิตใดๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง / กลิ่น / อื่นๆ ที่รบกวนผู้ร่วมแสดงสินค้ารายอื่น
  7. กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ถึงกิจกรรมและการส่งเสริมการขายต่างๆ รวมถึงการแข่งขันที่มีการแจกรางวัล ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียงภายในงาน ยกเว้นอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ แต่จะต้องได้รับการควบคุมระดับเสียงให้เหมาะสม
  8. งดประกาศข้อความส่วนบุคคลขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ในความร่วมมือ
  9. ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกเทปโทรทัศน์ในระหว่างงาน เว้นเสียแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดงาน กรุราติอต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับบัตร Press สำหรับสื่อ
  10. ห้ามนำสินค้าที่เป็นอันตราย ได้แก่ วัสดุไวไฟ น้ำมัน แก๊ส ลูกโป่งอัดแก๊ส บอลลูนอัดแก๊ส วัตถุระเบิด วัตถุกัมมันตภาพรังสีเข้ามาในบริเวณงาน
  11. ไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายอาหาร นอกเหนือจากที่ผู้จัดงานอนุญาตให้จัดแสดง
  12. กรุณาจอดบริเวณลานจอดรถอื่นที่ทางสถานที่จัดบริการไว้ให้ ไม่อนุญาตให้จอดรถในลานจอดรถบริเวณจุดขนถ่ายสินค้าด้านหลังอาคารแสดงสินค้า  และสามารถขนถ่ายสินค้าตามเวลาที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น
  13. ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ในความร่วมมือ
  Back To Top